Nawęglacze antracytowe

Nawęglacze antracytowe

Nawęglacze antracytowe z wysokiej jakości importowanych surowców

- do nawęglania stali w kadziach stalowniczych podawane w czasie lub po spuście stali do kadzi

- dla potrzeb odlewni do nawęglania żeliwa i staliwa w piecach elektrycznych indukcyjnych

- do nawęglania stali w piecach elektrycznych łukowych podawane ze wsadem złomu stalowego.

Spieniacze żużla

Spieniacze żużla

Spieniacze żużla dla stalowniczych pieców elektrycznych łukowych

Podstawowe cechy spieniacza żużla z antracytu to:

- mała zawartość części pylistych

- mała agresywność na instalację podającą (mała przecieralność instalacji)

- poprawa uzysku stali

 

Mieszanki uszczelniające

Mieszanki uszczelniające

do uszczelniania dolnego otworu spustowego pieca elektrycznego typu EBT
do zamknięć suwakowych jako uszczelnienie układu wylewowego w kadzi odlewniczej

Zasypki

Zasypki

- rafinująca - do rafinacji żużli w kadziach odlewniczych
- odsiarczająca - do eliminacji siarki ze stali w kadzi odlewniczej
- izolacyjno-rafinująca - do izolacji przed wtórnym utlenianiem się stali w kadzi

O jakość naszych produktów dbamy na każdym etapie produkcji. W laboratorium zakładowym analizowana jest każda wysyłka pod kątem jakości i zgodności z wymaganiami naszych Klientów

 

 

(C) Copyright www.szar.pl 2009