Kalendarz Inwestora

Terminy publikacji raportów w 2014r :

Raport okresowy za Iv kwartał 2013r -   14.02.2014

Raport Roczny za 2013r -                         16.05.2014

Raport okresowy za I kw 2014r -            14.05.2014

Raport okresowy za II kw 2014r -           14.08.2014

Raport okresowy za III kw 2014r -          14.11.2014

 

Raporty Miesięczne publikowane są każdego 14-go dnia miesiąca (jeżeli termin przypada w dzień ustawowo wolny od pracy- jest to następny dzień „roboczy”)

 

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2013r :
21.06.2013 ZWZA

 

Terminy publikacji raportów w 2013r :
17.05.2013 Raport Roczny za 2012r
14.05.2013 Raport Kwartalny za I Q 2013r
14.02.2013 Raport Kwartalny za IV Q 2012r

Raporty Miesięczne publikowane są każdego 20-go dnia miesiąca (jeżeli termin przypada w dzień ustawowo wolny od pracy- jest to następny dzień „roboczy”)

 

Terminy publikacji raportów w 2012r :
14.02.2012 Raport Kwartalny za IV Q 2011r
10.05.2012 Raport Kwartalny za I Q 2012r
17.05.2012 Raport Roczny za 2011r
13.08.2012 Raport Kwartalny za II Q 2012r
14.11.2012 Raport Kwartalny za III Q 2012r

Raporty Miesięczne publikowane są każdego 20-go dnia miesiąca (jeżeli termin przypada w dzień ustawowo wolny od pracy- jest to następny dzień „roboczy”)

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2011r :
26.05.2011 NWZA
29.06.2011 ZWZA

Terminy publikacji raportów w 2011r :
14.02.2011 Raport Kwartalny za IV Q 2010r
10.05.2011 Raport Kwartalny za I Q 2011r
17.05.2011 Raport Roczny za 2010r
12.08.2011 Raport Kwartalny za II Q 2011r
14.11.2011 Raport Kwartalny za III Q 2011r

Raporty Miesięczne publikowane są każdego 20-go dnia miesiąca (jeżeli termin przypada w dzień ustawowo wolny od pracy- jest to następny dzień „roboczy”)

 

Walne Zgromadzenia 2010r:
07.05.2010r Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
18.06.2010r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Terminy publikacji raportów w 2010r
17.05.2010r Raport Kwartalny za I kwartał 2010r
16.08.2010r Raport Kwartalny za II kwartał 2010r
20.10.2010r Raport Miesięczny za miesiąc wrzesień 2010r - rozpoczęcie publikacji Raportów Miesięcznych
25.10.2010r Raport Kwartalny za III kwartał 2010r

 

Terminy publikacji raportów w 2009r
15.02.2010r Raport Kwartalny za IV kwartał 2009r
30.04.2010r Raport Roczny za 2009r

 

19.02.2009r Debiut Emitenta na Rynku NewConnect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja: 2010/10/19

(C) Copyright www.szar.pl 2009