Skład celny

Firma nasza zgodnie z pozwoleniem Prezesa GUC prowadzi skład celny publiczny typu A. Ze składu mogą korzystać podmioty krajowe.

Skład jest zlokalizowany w Częstochowie przy ul. Bór 143/157. Lokalizacja składu umożliwia łatwy dojazd ze wszystkich kierunków, a dzięki urządzeniom technicznym możliwy jest rozładunek i załadunek każdego rodzaju towaru. Skład celny umożliwia składowanie towarów przywiezionych również koleją.

Publikacja: 2010/02/05

(C) Copyright www.szar.pl 2009