Akcjonariat

Struktura akcjonariatu spółki SZAR S.A.

Poniższa struktura akcjonariatu uwzględnia komunikaty otrzymane od akcjonariuszy w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie opublikowane w systemie ESPI oraz   liczbę akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej.

Akcjonariusz SeriaIlość akcjiKapitałIlość głosów na WZAUdział % w kapitale Udział % w głosach na WZA
Szymon Rurarz A, B 16.850.000 1.685.000 28.950.000 15,32% 26,32%
Beata
Rurarz-Grocholska
A
27.900.000 2.790.000 55.800.000 25,37% 50,73%
Częstochowskie Centrum Innowacji Sp. z o.o C 9.970.000 997.000 9.970.000 9,06% 9,06%
Pozostali B, C 15.280.000 1.528.000 15.280.000 13,89% 13,89%
Emisja D 40.000.000

4.000.000

w tym opłacony 2.000.000

0 36,36%
0
------- ------
110,000,000

11,000,000

w tym opłacony 9.000.000

110,000,000 100%
100%

akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż każdej akcji serii A odpowiadają dwa głosy na WZA

Publikacja: 2011/06/03

(C) Copyright www.szar.pl 2009