Znajdź na stronie

Misja Spółki SZAR SA

Misją Spółki jest budowanie wartości firmy w oparciu o długoletnie doświadczenie w handlu międzynarodowym z rynkami wschodnimi byłych krajów WNP, działając w szczególności w obszarach importu, handlu i przetwórstwa antracytu, węgla oraz innych materiałów sypkich.

W oparciu o doświadczenie 20 lat współpracy z rynkiem wschodnim Spółka rozwija działania w celu zwiększenia wolumenu dostaw surowców energetycznych dotychczas importowanych, jak również pracuje nad zwiększeniem efektywności poprzez budowę terminalu przeładunkowo we wschodniej  części Polski.

 

Profil działalności

SZAR SA jako wieloletni uznany producent jakościowych wyrobów i dostawca surowców węglowych będzie utrzymywać swą pozycje lidera dostawcy do międzynarodowych koncernów stalowo-hutniczych, chemicznych i spożywczych poprzez szczególną dbałość o zapewnienie ciągłości dostaw surowca.
Spółka bazując na zapleczu surowcowym rozwijać będzie handel detaliczny i półhurtowy węgli opałowych i innych surowców energetycznych.

 

Spółka SZAR SA zajmuje się importem antracytu, grafitu, węglika krzemu, elektrod grafitowych, boksytu, oliwinu, fluorytu oraz innych surowców z rynku wschodniego z przeznaczeniem na rynek krajowy, eksport oraz potrzeby własnej produkcji.

 

SZAR SA jest producentem materiałów wsadowych i pomocniczych w procesach metalurgicznych i procesach spalania. Dzięki opracowanym, własnym technologiom specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości nawęglaczy, ze szczególnym uwzględnieniem nawęglaczy antracytowych , spieniaczy żużla - stosowanych w piecach elektrycznych. Jest również producentem różnego rodzaju zasypek węglonośnych. W tej mierze współpracuje z koncernami o zasięgu światowym tj Arcelor Mittal Poland S.A., Celsa Huta Ostrowiec, Lhoist, ISD Trade, SGL Carbon Group.

 

Jedną z głównych gałęzi działalności firmy jest handel, prowadzony w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Podstawową ofertę stanowią tu importowane surowce jak również wyroby SZAR SA.
Spółka prowadzi handel wyrobami hutniczymi i produkcję lekkich konstrukcji metalowych. Działa w oparciu o System Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008 wydany nam przez TÜV NORD CERT GmbH

 

 

Publikacja: 2010/01/15

(C) Copyright www.szar.pl 2009